پلن ها و قیمت ها

Plan 1
۲۰۰ لیر ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کلمات کلیدی: نامحدود
 • پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد
 • هزینه هربار نمایش: رایگان
 • هزینه ایجاد کمپین اولیه: رایگان
Plan 2
۵۰۰ لیر۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کلمات کلیدی: نامحدود
 • پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد
 • هزینه هربار نمایش: رایگان
 • هزینه ایجاد کمپین اولیه: رایگان
Plan 3
۱۰۰۰ لیر2.950.000 تومان
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کلمات کلیدی: نامحدود
 • پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد
 • هزینه هربار نمایش: رایگان
 • هزینه ایجاد کمپین اولیه: رایگان
Plan 4
۲۰۰۰ لیر5.900.000 تومان
 • تحویل کمتر از ۱ ساعت کاری
 • پنل اختصاصی گوگل ادورز
 • مشاوره رایگان از ۸ صبح تا ۱۰ شب
 • کلمات کلیدی: نامحدود
 • پشتیبانی از گوگل فارسی: دارد
 • هزینه هربار نمایش: رایگان
 • هزینه ایجاد کمپین اولیه: رایگان
فهرست